Get Adobe Flash player

Do pobrania

Poniżej znajdują się aktualne regulaminy oraz statut spółdzielni. Do ich przeglądania niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub podobny (np. Foxit Reader).

 1. Statut jednolity,
 2. regulamin Walnego zgromadzenia Członków,
 3. regulamin Rady Nadzorczej,
 4. regulamin Zarządu,
 5. regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na wykonanie robót inwestycyjno-remontowych,
 6. Ogólne zasady użytkowania lokali oraz zasady współżycia mieszkańców,
 7. Regulamin podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali,
 8. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody,
 9. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali,
 10. instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 11. instrukcja gospodarki kasowej,
 12. Warunki techniczne instalowania i wymiany wodomierzy mieszkaniowych.
Tagi
Linki sponsorowane